Gammel merkedag

6.februar: Dortemesse❤

til minne om den hellige Dorothea som led martyrdøden under keiser Diokletian i år 304. Det heter seg at bjørnen og pinnsvinet er værvarslere, og etter at de har ligget i hi hele vinteren, så […]

5.februar: Ågotmesse❤

Til minne om St. Agathe som led martyrdøden under den romerske keiseren Gallienus i år 251. I dag kunne jentene sette seg foran et speil og utføre et bestemt rituale for å få et glimt […]

Februar💙

Februar har hentet navnet sitt fra det latinske verbet februare, som betyr å rense. Det gammelnorske navnet på februar var Blidemåned og Gjø, og i den norrøne kulturen begynte denne måneden omkring midten av den […]

25.januar: Pålsmesse,Pauli omvending🧡

Til minne om da den jødiske fariseeren Saulus ble kristen. Han forandret da navnet sitt til Paulus. Nå regnet man at “Midtvinters” var forbi, og at vi har fått halvparten av vinterens snømengde. Dagen er […]

20.januar: Brødremesse🤎

Dagen er til minne om de tidlig kristne martyrene Fabian og Sebastian – som man regnet med var brødre, men som de sannsynligvis ikke var. Nå begynner sevjen å komme opp i trærne, og trevirket […]

17.januar: Antonmesse🐷

Dagen er til minne om eremitten St. Antonius, født i byen Komi, Egypt i år 251. Antonius er regnet for å være den aller første munken, og han nådde en alder av 105 år! Det […]

14.januar: Byrgrarrokka🌳

Denne dagen hørte det med til arbeidet å “hente skavbjørk”, og man skavet never og bark av trærne for å blande sammen med fôret til dyrene. I nødsår ble det også ispedd bark i menneskematen, […]