slipp stemmen fri, stillhet og stemme

   

Spennende kurs på Primstaven !

30 august – 1 september

Sang vekker pusten, kroppen, følelsene, kraften og gleden! Stemmefrigjøring i møte mellom østlig og vestlig sangtradisjon

 

Å utforske stemmens muligheter kan gi en ny opplevelse av deg selv. Stemme og lyd kan være en indre helbredelsesvei.

  Ingen stemmer er like, og vi ønsker å gi støtte til at din stemme kan folde seg ut. Enkle bevegelser aktiverer støttemuskulatur og gir stemmen en forankring i kroppen. Kroppen kan synge når vi tillater oss det. Likevel kan forholdet til stemmen være preget av usikkerhet og sårbarhet, kanskje akkurat fordi den er så personlig. Stemmen kan gå fra det vare og forsiktige til det kraftfulle og livsbejaende. Vi lar stemmen få økt fylde og utvidet stemmeregister. Fare for en god del latter underveis! Improvisasjon, toning, meditasjon, lydhealing med tibetanske syngeboller og spesifikke mantra er noe av det vi utforsker underveis. I en del østlige sangtradisjoner navngis intervallene når en synger. Ulike intervall er knyttet til ulike kvaliteter som f.eks. det feminine og det maskuline. På samme måte som vi som barn lærte å skille mellom ulik farger, kan vi også lære å gjenkjenne de ulike intervallene ut fra en grunntone. En forankring innover i oss selv, kan fungere som en kompassnål i hverdagen, og en mulighet til å finne din stemme. Kombinasjonen av lyd og stillhet kan hjelpe deg til å komme inn til kreativitet, glede, styrke og indre ro. Du trenger ikke være «flink» å synge for å være med på kurset. Alle som ønsker å utforske mulighetene i sin egen stemme er velkommen!
Fredag kl.18-21, lørdag og søndag kl.10-17.
Kursleder: Kari Helena Skogseid har siden 1992 drevet en alternativmedisinsk klinikk og et kurssenter med sang, meditasjon og drømmetolkning i Bergen. Hun har over flere år fra 1991 deltatt på ulike kursrekker innen meditasjon, energiforståelse, selvutvikling, toning, terapeutisk bruk av stemme og lyd hos bl.a. Bob Moore og Audun Myskja på Senter for Livshjelp. Kari Helena har i en årrekke fra 2000 deltatt på kurs hos den franske musiker og sanger Gilles Petit som selv har reist mange år i India. Kari Helena har også utdannelse fra Complete Vocal Institute i København og The Naked Voice i England. Hun har deltatt på ulike kurs og retreater innen Mindfulness, Zen Meditasjon, Insight meditasjon (Gaia House i England, Plum Village i Frankrike). Kari Helena holder helgekurs flere steder i Norge, bl.a. Bergen, Oslo og Trondheim. 5.-10.juli holder hun sommerkurs som egen retreat på Haugtun, Dokka. Pris  kr. 2800,- Begrenset antall deltagere gir mulighet for individuell veiledning underveis. Påmelding innen 16. august Avmeldingsgebyr kr 250. Påmelding bindende fra 14 dager før kursstart, dvs. 16. august, kursavgiften refunderes da ikke. Dette gjelder også ved sykdom. Sted: Primstaven Bok og Antikvariat, Sundfærveien 12, Straumen, Inderøya. Påmelding til Kari Helena Skogseid, info@fristemme.no, tlf. 55325530 Mer informasjon www.stemme-og-stillhet.no Velkommen!