Aktuelt

17.januar: Antonmesse🐷

Dagen er til minne om eremitten St. Antonius, født i byen Komi, Egypt i år 251. Antonius er regnet for å være den aller første munken, og han nådde en alder av 105 år! Det het seg at han kunne helbrede lidelser og sykdommer og han ble vernehelgen for husdyr – spesielt for griser. I dag måtte man være forsiktig, da dagen tilhører de uheldige. (Ill Irina Maria Larsen)

www.primstaven.net

www.primstaven.shop