Aktuelt

14.januar: Byrgrarrokka🌳

Denne dagen hørte det med til arbeidet å “hente skavbjørk”, og man skavet never og bark av trærne for å blande sammen med fôret til dyrene. I nødsår ble det også ispedd bark i menneskematen, og barkebrødet er et kjent fenomen helt tilbake til middelalderen. Spesielt på 1700- og først på 1800-tallet var det uår og som ga matknapphet for både folk og fe❤️

www.primstaven.net

www.primstaven.shop